فهرست رسانه های دارای مجوز استان هرمزگان

فهرست رسانه های دارای مجوز استان هرمزگان

شناسه
مجوز
دوره انتشار نام رسانه صاحب امتیاز مدیر مسئول تاریخ صدور مجوز آدرس وب سایت نوع چاپ زبان زمینه دفتر مرکزی
۸۰۹۶۳ پایگاه خبری شاندرمن ۲۰ احمدی ، مازیار احمدی ، مازیار ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ http://shanderman20.ir فارسی اجتماعی، فرهنگی هرمزگان، قشم
۱۹۰۵۱ دو فصلنامه پژوهشنامه فرهنگی هرمزگان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان امیرزاده ، همایون ۱۳۸۷/۰۳/۲۰ مجله ای فارسی فرهنگی هرمزگان، بندرعباس
۷۸۴۰۸ روزنامه اقتصاد کیش ارزانی ، اسحق ارزانی ، اسحق ۱۳۹۵/۰۶/۰۸ روزنامه ای فارسی، انگلیسی اجتماعی، فرهنگی هرمزگان، کیش
۸۶۲۹۹ پایگاه خبری اقتصاد کیش نیوز ارزانی ، اسحق ارزانی ، اسحق ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ http://eghtesadekishnews.ir فارسی، انگلیسی اجتماعی، فرهنگی هرمزگان، کیش
۸۰۴۵۴ پایگاه خبری بستک نیوز اسدپور ، آرمان اسدپور ، آرمان ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ http://bastaknews.ir فارسی اجتماعی، سیاسی هرمزگان، بستک
۸۴۷۷۲ فصلنامه غرب هرمزگان اسدپور ، آرمان اسدپور ، آرمان ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ روزنامه ای فارسی سیاسی، فرهنگی هرمزگان، بستک
۷۴۶۲۵ پایگاه خبری لنگه نیوز اسدپور ، آرمان اسدپور ، آرمان ۱۳۹۴/۰۱/۳۱ http://lengehnews.ir فارسی اجتماعی هرمزگان، بندر لنگه
۸۳۰۴۶ پایگاه خبری هرمیزان اسدپور ، آرمان اسدپور ، آرمان ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ http://hormizan.ir فارسی، انگلیسی اجتماعی، سیاسی هرمزگان، بندرعباس
۲۳۶۷۱ پایگاه خبری میناب نیوز اسلامی دهوسطی ، حمید اسلامی دهوسطی ، حمید ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ http://minab-news.ir فارسی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی هرمزگان، میناب
۷۶۹۶۵ هفته نامه صدف خلیج فارس اکبری ، سمیه اکبری ، سمیه ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ روزنامه ای فارسی، انگلیسی اجتماعی، فرهنگی هرمزگان، بندرعباس
۸۲۶۹۳ هفته نامه صنعت هرمزگان اکبری ، مرضیه اکبری ، مرضیه ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ روزنامه ای فارسی اجتماعی، اقتصادی هرمزگان، بندرعباس
۸۴۸۵۹ هفته نامه سفیر تدبیر انصاری فر ، مجتبی روشن ضمیری ، عبدالرضا ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ روزنامه ای فارسی سیاسی، اجتماعی هرمزگان، بندرعباس
۸۲۷۷۳ پایگاه خبری فردای بستک ایرانمنش ، مجتبی ایرانمنش ، مجتبی ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ http://fardayebastak.ir فارسی اجتماعی، سیاسی هرمزگان، بستک
۷۸۳۳۹ هفته نامه دنیای کیش آذرنگار ، جواد آذرنگار ، جواد ۱۳۹۵/۰۶/۰۸ روزنامه ای فارسی، انگلیسی، عربی اجتماعی، اقتصادی هرمزگان، کیش
۷۶۸۸۴ پایگاه خبری کنگ خبر آفند ، صدیقه آفند ، صدیقه ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ http://kongkhabar.ir | http://kongkhabar.com فارسی اجتماعی، فرهنگی هرمزگان، بندر لنگه
۷۳۹۵۶ ماهنامه صبح خلیج فارس باوقار زعیمی ، زهرا باوقار زعیمی ، زهرا ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ روزنامه ای فارسی اجتماعی، سیاسی هرمزگان، بندرعباس
۸۰۶۳۴ فصلنامه خط معمار باوقار زعیمی ، مهدی باوقار زعیمی ، مهدی ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ http://archlinemagazine.com مجله ای فارسی حوزه علوم پایه و فنی و مهندسی هرمزگان، بندرعباس
۸۵۶۳۲ پایگاه خبری کیش نگار نیوز بختیاری ، غلام رضا بختیاری ، غلام رضا ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ http://kishnegarnews.ir | http://kish076.ir فارسی اجتماعی، ورزشی هرمزگان، کیش
۸۰۰۶۹ هفته نامه ندای اصلاحات بردبار ، امید ملازاده صادقیون ، حامد ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ روزنامه ای فارسی اجتماعی، سیاسی هرمزگان، بندر لنگه
۷۹۵۷۶ پایگاه خبری باز خبر بنی هاشمی ، سید محمد هاشم بنی هاشمی ، سید محمد هاشم ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ http://bazkhabar.ir فارسی اجتماعی، سیاسی هرمزگان، بندرعباس
۷۷۳۴۰ پایگاه خبری بادگیرنیوز پاسالاری ، محمد پاسالاری ، محمد ۱۳۹۵/۰۱/۲۳ http://badgirnews.ir فارسی اجتماعی، سیاسی هرمزگان، پارسیان
۷۷۸۹۴ دو هفته نامه نگین بندر پورباقری ، اشرف پورباقری ، اشرف ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ روزنامه ای فارسی اجتماعی، اقتصادی هرمزگان، بندرعباس
۸۱۸۳۸ هفته نامه محور پیروی منش ، مرتضی پیروی منش ، مرتضی ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ http://mehvarnews.ir روزنامه ای فارسی اجتماعی، فرهنگی هرمزگان، بندرعباس
۸۶۳۳۲ پایگاه خبری هرنگ نیوز ترابی ، مسعود ترابی ، مسعود ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ http://herangnews.ir فارسی فرهنگی، اجتماعی هرمزگان، بستک
۷۱۹۰۷ هفته نامه گامرون تیماس ، علی تیماس ، علی ۱۳۸۲/۰۴/۱۶ روزنامه ای فارسی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی هرمزگان، بندرعباس
۸۳۴۴۹ پایگاه خبری صدای میناب جعفری زاده ، مصیب جعفری زاده ، مصیب ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ http://sedayeminab.ir | http://armooznews.ir | http://harmooznews.ir فارسی اجتماعی، فرهنگی هرمزگان، میناب
۸۳۴۶۸ فصلنامه طلوع اندیشه نوین چمل نژاد ، مرتضی چمل نژاد ، مرتضی ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ مجله ای فارسی اجتماعی، فرهنگی هرمزگان، میناب
۸۰۸۴۷ فصلنامه پرپروک حسین پور ، کامبیز حسین پور ، کامبیز ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ مجله ای فارسی فرهنگی، هنری هرمزگان، بندرعباس
۷۷۰۹۹ ماهنامه چلچله حسین پور ، کامبیز حسین پور ، کامبیز ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ روزنامه ای فارسی اجتماعی، ورزشی هرمزگان، بندرعباس
۸۲۷۴۲ پایگاه خبری چلچله بندر حسین پور ، کامبیز حسین پور ، کامبیز ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ http://chelchelehbandar.ir فارسی اجتماعی، اقتصادی هرمزگان، بندرعباس
۷۸۷۹۱ ماهنامه هرمزگان ورزشی حسین پور ، کامبیز حسین پور ، اسماعیل ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ روزنامه ای فارسی فرهنگی، ورزشی هرمزگان، بندرعباس
۷۷۹۷۰ دو هفته نامه اقتصاد جنوب خاندل ، صغری خاندل ، صغری ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ روزنامه ای فارسی اجتماعی، اقتصادی هرمزگان، بندرعباس
۸۰۰۳۰ هفته نامه لوار جنوب خاندل ، صغری خاندل ، صغری ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ روزنامه ای فارسی اجتماعی، اقتصادی هرمزگان، بندرعباس
۸۵۰۳۸ پایگاه خبری نگاه جنوب ایران نیوز خسروی ، فرزانه خسروی ، فرزانه ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ http://negahejonoubirannews.ir | http://negahjonoubirannews.com | http://negahjonoubirannews.ir | http://njinews.ir | http://jonoubiran.com فارسی، انگلیسی اقتصادی، سیاسی هرمزگان، بندرعباس
۲۱۰۲۷ فصلنامه آبزیان و شیلات دانشگاه آزاد اسلامی/ استان هرمزگان یحیوی ، مازیار ۱۳۸۸/۰۸/۱۸ مجله ای فارسی کشاورزی هرمزگان، بندرعباس
۱۷۴۹۱ پایگاه خبری Hormozgan Medical Journal دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان شکاری ، محمد ۱۳۸۰/۱۰/۱۰ http://hmj.hums.ac.ir مجله ای انگلیسی پزشکی و پیراپزشکی هرمزگان، بندرعباس
۷۷۵۰۶ فصلنامه International Electronic Journal of Medicine دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان کرمستجی ، افسانه ۱۳۹۵/۰۲/۰۶ http://ejm.hums.ac.ir انگلیسی پزشکی و پیراپزشکی هرمزگان، بندرعباس
۷۴۷۵۸ دو فصلنامه اطلاع رسانی پزشکی نوین دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان داوری دولت آبادی ، نسرین ۱۳۹۴/۰۲/۱۴ مجله ای فارسی حوزه پزشکی و پیراپزشکی هرمزگان، بندرعباس
۷۶۳۲۶ دو فصلنامه راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان  ، در حال تغییر مدیر مسئول ۱۳۹۴/۰۹/۰۹ http://dsme.hums.ac.ir فارسی حوزه پزشکی و پیراپزشکی هرمزگان، بندرعباس
۲۳۶۱۵ دو فصلنامه طب پیشگیری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان مدنی ، عبدالحسین ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ مجله ای فارسی پزشکی و پیراپزشکی هرمزگان، بندرعباس
۸۵۲۰۹ دو فصلنامه مطالعات مذاهبی دانشگاه مذاهب اسلامی مختاری ، محمدحسین ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ http://mazaheb.ac.ir مجله ای فارسی، انگلیسی، عربی علوم انسانی هرمزگان، بندرعباس
۸۰۲۵۷ فصلنامه Iranian Evolutionary and Educational Psychology Journal دانشگاه هرمزگان جاودان ، موسی ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ مجله ای انگلیسی علوم انسانی هرمزگان، بندرعباس
۷۸۷۳۶ دو فصلنامه اکوتوریسم ایران دانشگاه هرمزگان اکبریان ، محمد ۱۳۹۵/۰۹/۰۱ http://magazine.hormozgan.ac.ir مجله ای فارسی، انگلیسی علوم انسانی هرمزگان، بندرعباس
۲۰۱۹۹ فصلنامه بوم شناسی آبزیان دانشگاه هرمزگان یوسف زادی ، مرتضی ۱۳۸۷/۰۳/۲۰ مجله ای فارسی، انگلیسی علوم پایه هرمزگان، بندرعباس
۷۵۰۴۴ دو فصلنامه چینه و رسوب شناسی دانشگاه هرمزگان غلامعلیان ، حسین ۱۳۹۴/۰۳/۱۸ مجله ای فارسی، انگلیسی علوم پایه هرمزگان، بندرعباس
۷۷۰۲۵ فصلنامه زیست شناسی گیاهان آبزی دانشگاه هرمزگان یوسف زادی ، مرتضی ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ مجله ای فارسی، انگلیسی علوم پایه هرمزگان، بندرعباس
۷۴۹۹۱ دو فصلنامه مشارکت و توسعه اجتماعی دانشگاه هرمزگان نیکخواه ، هدایت الله ۱۳۹۴/۰۳/۱۱ http://jpsd.hormozgan.ac.ir مجله ای فارسی، انگلیسی علوم انسانی هرمزگان، بندرعباس
۷۸۲۸۷ پایگاه خبری هرمز ۲۴ دانشور ، سعید دانشور ، سعید ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ http://hormoz24.ir فارسی اقتصادی، سیاسی هرمزگان، بندرعباس
۷۸۹۱۴ هفته نامه ساحل صدف دبیری نژاد ، زهرا دبیری نژاد ، زهرا ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ روزنامه ای فارسی اجتماعی، فرهنگی هرمزگان، بندرعباس
۸۱۷۷۱ فصلنامه طوطیا دبیری نژاد ، علیرضا دبیری نژاد ، علیرضا ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ روزنامه ای فارسی اجتماعی، فرهنگی هرمزگان، بندرعباس
۷۰۳۶۴ روزنامه دریا دبیری نژاد ، یعقوب دبیری نژاد ، یعقوب ۱۳۸۰/۰۷/۱۶ روزنامه ای فارسی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی هرمزگان، بندرعباس
۸۲۹۸۴ پایگاه خبری دریا نیوز دبیری نژاد ، یعقوب دبیری نژاد ، یعقوب ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ http://daryanews.ir فارسی اجتماعی، اقتصادی هرمزگان، بندرعباس
۸۳۶۱۲ دو ماهنامه کالنگ دبیری نژاد ، یعقوب دبیری نژاد ، یعقوب ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ روزنامه ای فارسی فرهنگی، هنری هرمزگان، بندرعباس
۸۲۰۹۷ دو هفته نامه شهسواران جنوب درویشی ، حسین درویشی ، حسین ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ روزنامه ای فارسی اجتماعی، سیاسی هرمزگان، بندرعباس
۷۵۷۵۵ دو فصلنامه افق هرمزگان دمادم ، علی دمادم ، علی ۱۳۹۴/۰۶/۳۰ روزنامه ای فارسی اجتماعی، فرهنگی هرمزگان، بندرعباس
۸۰۶۶۸ هفته نامه پیک هرمزگان دهقانی فارغانی ، سمراد دهقانی فارغانی ، سمراد ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ روزنامه ای فارسی اقتصادی، سیاسی هرمزگان، بندرعباس
۸۵۰۶۴ هفته نامه عصر هرمزگان دهقانی فارغانی ، سمراد دهقانی فارغانی ، سمراد ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ روزنامه ای فارسی اجتماعی، اقتصادی هرمزگان، بندرعباس
۸۲۰۰۰ هفته نامه نمام دیمه کار ، محمد دیمه کار ، محمد ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ فارسی، انگلیسی، عربی سیاسی، اقتصادی هرمزگان، بندرعباس
۸۳۶۴۹ پایگاه خبری بستانه نیوز دین دوست ، یوسف دین دوست ، یوسف ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ http://bostanehnews.ir فارسی اجتماعی، فرهنگی هرمزگان، بندر لنگه
۷۲۲۵۹ ماهنامه مروارید مهر دیوانی ، یوسف دیوانی ، یوسف ۱۳۸۲/۰۴/۱۶ مجله ای فارسی اجتماعی، فرهنگی، هنری هرمزگان، بندرعباس
۸۵۶۴۲ پایگاه خبری مروارید مهر آنلاین دیوانی ، یوسف دیوانی ، یوسف ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ http://morvaridmehronline.ir فارسی اجتماعی، فرهنگی هرمزگان، بندرعباس
۷۶۲۲۳ پایگاه خبری مروارید دیوان دیوانی پور ، عبدالله دیوانی پور ، عبدالله ۱۳۹۴/۰۸/۲۵ http://morvaridedivan.ir فارسی اجتماعی، فرهنگی هرمزگان، بندر لنگه
۷۷۹۸۰ ماهنامه رودان بهشت جنوب ذاکری ، میرزا علیرضا ذاکری ، میرزا علیرضا ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ http://rdnnews.ir روزنامه ای فارسی اجتماعی، سیاسی هرمزگان، رودان
۲۴۰۱۲ پایگاه خبری هرمز ذاکری قشمی ، محمد امین ذاکری قشمی ، محمد امین ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ http://hormozonline.ir فارسی فرهنگی، سیاسی هرمزگان، قشم
۱۷۳۷۰ هفته نامه سفیر جنوب ذالقدر ، سید علی داوری ، حسن ۱۳۸۰/۱۱/۰۱ روزنامه ای فارسی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی هرمزگان، بندرعباس
۸۳۱۸۲ هفته نامه کاوان رحیمی شهواری ، ابوذر رحیمی شهواری ، ابوذر ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ http://kavannews.ir روزنامه ای فارسی اجتماعی، سیاسی هرمزگان، قشم
۷۹۴۷۰ هفته نامه صبح هرمزگان رضایی تازیانی ، فاطمه رضایی تازیانی ، فاطمه ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ روزنامه ای فارسی اجتماعی، اقتصادی هرمزگان، بندرعباس
۷۹۷۵۴ هفته نامه سپ رضائی ، بهرام رضائی ، بهرام ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ روزنامه ای فارسی اجتماعی، فرهنگی هرمزگان، میناب
۸۰۱۳۹ پایگاه خبری کیشوند نیوز رضائی ، مرتضی رضائی ، مرتضی ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ http://kishvandnews.ir فارسی سیاسی، ورزشی هرمزگان، کیش
۸۵۹۲۵ ماهنامه پیام هرمزگان رضوانی ، حامد رضوانی ، حامد ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ http://payamehormozgan.ir روزنامه ای فارسی اجتماعی، فرهنگی هرمزگان، بندرعباس
۷۳۵۹۰ ماهنامه تجارت جنوب رکن الدینی قلعه دژ ، فاطمه رکن الدینی قلعه دژ ، فاطمه ۱۳۹۳/۰۹/۱۰ مجله ای فارسی، انگلیسی اجتماعی، اقتصادی هرمزگان، بندرعباس
۸۲۳۸۶ پایگاه خبری تجارت جنوب آنلاین رکن الدینی قلعه دژ ، فاطمه رکن الدینی قلعه دژ ، فاطمه ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ http://tejaratjonoubonline.ir فارسی، انگلیسی، عربی اجتماعی، اقتصادی هرمزگان، بندرعباس
۷۹۰۲۹ هفته نامه خورشید جنوب رکن الدینی قلعه دژ ، فاطمه رکن الدینی قلعه دژ ، فاطمه ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ روزنامه ای فارسی اجتماعی، اقتصادی هرمزگان، بندرعباس
۸۵۷۱۴ پایگاه خبری پسین هرمزگان روزپیکر ، نعمت روزپیکر ، نعمت ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ http://pasinehormozgan.ir فارسی اجتماعی، سیاسی هرمزگان، بندرعباس
۸۱۹۳۶ پایگاه خبری سفیران قشم روشن پژوه ، محمد روشن پژوه ، محمد ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ http://safiranqeshm.ir فارسی اجتماعی، فرهنگی هرمزگان، قشم
۸۵۷۵۳ ماهنامه وارث رئیسی ، حسین رئیسی ، حسین ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ روزنامه ای فارسی اجتماعی، فرهنگی هرمزگان، رودان
۷۹۷۰۷ روزنامه کیش رئیسی ، علی سیدحسینی ، سیدرضا ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ روزنامه ای فارسی، انگلیسی اجتماعی، اقتصادی هرمزگان، کیش
۷۸۲۶۸ دو هفته نامه ماراک رئیسی مینابی ، خاتون رئیسی مینابی ، خاتون ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ روزنامه ای فارسی اجتماعی، فرهنگی هرمزگان، بندرعباس
۸۰۰۸۷ هفته نامه اقتصاد راه ابریشم جنوب زارع ، نجمه زارع ، نجمه ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ روزنامه ای فارسی، انگلیسی اجتماعی، اقتصادی هرمزگان، بندرعباس
۸۱۲۰۴ هفته نامه گابریک زارعی ، حسن زارعی ، حسن ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ روزنامه ای فارسی سیاسی، فرهنگی هرمزگان، بندرعباس
۸۵۲۵۲ فصلنامه پژوهش های نوین محیط زیست و توسعه پایدار زارعی ، مرتضی زارعی ، مرتضی ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ مجله ای فارسی، انگلیسی حوزه علوم پایه و فنی و مهندسی هرمزگان، میناب
۸۳۰۷۷ پایگاه خبری لشتان نیوز زاهدپورسبعه ، سمیه زاهدپورسبعه ، سمیه ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ http://berkehnews.ir فارسی اجتماعی، فرهنگی هرمزگان، بندر لنگه
۸۲۴۰۴ پایگاه خبری آنامیس خبر زاهدی دهوئی ، فاضل زاهدی دهوئی ، فاضل ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ http://anamiskhabar.ir | http://anamis-news.ir فارسی اجتماعی، سیاسی هرمزگان، میناب
۷۷۹۶۴ پایگاه خبری صبح کیش زمانی ، عادل زمانی ، عادل ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ http://sobhekish.ir فارسی اجتماعی، ورزشی هرمزگان، کیش
۸۰۳۹۹ فصلنامه راهبردهای نو در روان شناسی و علوم تربیتی سحاقی ، حکیم سحاقی ، حکیم ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ http://ijpk.ir فارسی، انگلیسی حوزه علوم انسانی هرمزگان، بندرعباس
۱۹۲۰۳ فصلنامه پژوهشنامه اورمزد سعیدی ، سهراب سعیدی ، سهراب ۱۳۸۷/۰۳/۲۰ مجله ای فارسی هنری هرمزگان، بندرعباس
۸۵۸۰۲ هفته نامه کیشوندان سیدحسینی ، سیدرضا سیدحسینی ، سیدرضا ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ http://kishvandan.ir روزنامه ای فارسی اجتماعی، اقتصادی هرمزگان، کیش
۷۳۹۹۶ هفته نامه ندای جزیره شرف ، راشد شرف ، راشد ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ روزنامه ای فارسی اجتماعی، فرهنگی هرمزگان، قشم
۸۴۹۵۰ روزنامه اخبار کیش شرکت تبلیغاتی رسا آوا کیش غربانی ، امیررضا ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ روزنامه ای فارسی، انگلیسی اقتصادی، سیاسی هرمزگان، کیش
۸۵۸۵۴ پایگاه خبری جنوب مثبت شرکت تدبیرنگاران آوای ایرانیان کوهی علی ویردی ، سیروان ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ http://jonoubmosbat.ir | http://jonoubplus.ir فارسی اجتماعی، فرهنگی هرمزگان، بندرعباس
۸۰۰۱۹ هفته نامه امید ساحل هرمزگان شرکت تعاونی روزنامه و چاپخانه صبح ساحل کرمی ، الهام ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ http://sobhesahel.com روزنامه ای فارسی هنری، ورزشی هرمزگان، بندرعباس
۱۶۲۳۰ روزنامه صبح ساحل شرکت تعاونی روزنامه و چاپخانه صبح ساحل کرمی ، الهام ۱۳۶۴/۰۵/۲۱ روزنامه ای فارسی، انگلیسی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی هرمزگان، بندرعباس
۸۱۴۷۱ هفته نامه دلفین شرکت صدف رایانه خلیج فارس (سهامی خاص) شاکرمی نژاد ، زهرا ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ روزنامه ای فارسی، انگلیسی اجتماعی، فرهنگی هرمزگان، بندرعباس
۱۷۱۱۷ هفته نامه صبا جنوب ضمیری ، طاهره ضمیری ، طاهره ۱۳۷۸/۱۲/۲۳ روزنامه ای فارسی اجتماعی، فرهنگی، هنری هرمزگان، بندرعباس
۸۰۰۹۵ ماهنامه دنیای مهندسی پزشکی عامری سیاهویی ، اسحق عامری سیاهویی ، اسحق ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ مجله ای فارسی حوزه پزشکی و پیراپزشکی هرمزگان، بندرعباس
۷۷۵۰۹ هفته نامه ساحل قشم عتیقی نِژاد ، عادل عتیقی نِژاد ، عادل ۱۳۹۵/۰۲/۰۶ http://sahelqeshm.ir | http://khabarqeshm.ir روزنامه ای فارسی اجتماعی، اقتصادی هرمزگان، قشم
۸۱۴۱۶ هفته نامه چارتا عطایی دریایی ، اباذر عطایی دریایی ، اباذر ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ روزنامه ای فارسی اجتماعی، فرهنگی هرمزگان، بندرعباس
۷۲۵۹۶ هفته نامه ندای جوان عطایی دریایی ، غلامحسین عطایی دریایی ، غلامحسین ۱۳۸۲/۰۴/۰۲ روزنامه ای فارسی سیاسی، فرهنگی، هنری هرمزگان، بندرعباس
۷۲۶۳۵ روزنامه ندای هرمزگان عطایی دریایی ، غلامحسین عطایی دریایی ، غلامحسین ۱۳۷۰/۱۰/۱۶ روزنامه ای فارسی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی هرمزگان، بندرعباس
۸۲۱۱۶ ماهنامه بهارنارنج خلیج فارس غلامی ، یلدا غلامی ، یلدا ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ مجله ای فارسی، انگلیسی اجتماعی، فرهنگی هرمزگان، کیش
۸۴۹۳۵ پایگاه خبری اندیشه کیش فائق ، نسرین فائق ، نسرین ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ http://andishekish.ir فارسی اجتماعی، فرهنگی هرمزگان، کیش
۸۲۷۴۸ پایگاه خبری آوای کنگ قاسمی ، فریده قاسمی ، فریده ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ http://avayekong.ir فارسی، انگلیسی اجتماعی، فرهنگی هرمزگان، بندر لنگه
۸۳۲۷۰ پایگاه خبری آداک قاسمی گوربندی ، معصومه قاسمی گوربندی ، معصومه ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ http://adack.ir فارسی اجتماعی، سیاسی هرمزگان، بندرعباس
۷۰۳۶۷ روزنامه دریای اندیشه قاسمی گوربندی ، معصومه قاسمی گوربندی ، معصومه ۱۳۸۰/۱۱/۰۱ روزنامه ای فارسی سیاسی، فرهنگی، ورزشی هرمزگان، بندرعباس
۷۸۱۳۰ هفته نامه اتحاد هرمزگان قتالی ، سوسن قتالی ، سوسن ۱۳۹۵/۰۵/۱۸ روزنامه ای فارسی اجتماعی، اقتصادی هرمزگان، بندرعباس
۷۹۶۶۹ هفته نامه تیدر قتالی ، سوسن قتالی ، سوسن ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ روزنامه ای فارسی اقتصادی، فرهنگی هرمزگان، بندرعباس
۸۱۷۵۱ هفته نامه فداغ قتالی ، سوسن قتالی ، سوسن ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ روزنامه ای فارسی اجتماعی، ورزشی هرمزگان، بندرعباس
۸۳۲۷۸ هفته نامه آوای دریا کرمی ، زهره کرمی ، زهره ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ http://avayedarya.ir فارسی، انگلیسی اجتماعی، فرهنگی هرمزگان، بندرعباس
۸۶۰۷۴ ماهنامه صدای شرجی کمالی ، مهدی کمالی ، مهدی ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ مجله ای فارسی اجتماعی، سیاسی هرمزگان، میناب
۸۵۵۰۱ پایگاه خبری معلمان ایران کمالی ، مهدی کمالی ، مهدی ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ http://moallemaniran.ir | http://teacher98.ir | http://moallemaneiran.ir فارسی اجتماعی، فرهنگی هرمزگان، میناب
۷۶۰۳۵ پایگاه خبری هرمزبان کمالی ، مهدی کمالی ، مهدی ۱۳۹۴/۰۸/۰۴ http://hormozban.ir فارسی اجتماعی، سیاسی هرمزگان، میناب
۸۵۸۲۹ هفته نامه کالنگار کمالی باغستانی ، الهام کمالی باغستانی ، الهام ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ روزنامه ای فارسی فرهنگی، ورزشی هرمزگان، بندرعباس
۸۱۷۶۳ دو هفته نامه بندرعباس کمالی باغستانی ، ایران  ، در حال تغییر مدیر مسئول ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ روزنامه ای فارسی اقتصادی، فرهنگی هرمزگان، بندرعباس
۸۶۰۲۷ هفته نامه هرمزگان من کمالی باغستانی ، ایران کمالی باغستانی ، ایران ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ روزنامه ای فارسی اجتماعی، فرهنگی هرمزگان، بندرعباس
۷۴۳۶۷ هفته نامه آوای شرجی کمالی باغستانی ، محمد کمالی باغستانی ، محمد ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ روزنامه ای فارسی اجتماعی، اقتصادی هرمزگان، بندرعباس
۸۵۸۴۵ پایگاه خبری صنعت جنوب کناری راییز ، علیرضا کناری راییز ، علیرضا ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ http://sanatejonoub.ir فارسی اقتصادی هرمزگان، بندرعباس
۷۵۹۹۷ دو هفته نامه بستکیه کوخردی ، سید ابراهیم کوخردی ، سید ابراهیم ۱۳۹۴/۰۸/۰۴ http://bastakiehmag.ir روزنامه ای فارسی فرهنگی، هنری هرمزگان، بستک
۸۳۲۹۱ هفته نامه بندر خمیر کوخردی ، سید ابراهیم کوخردی ، سید ابراهیم ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ روزنامه ای فارسی اجتماعی، فرهنگی هرمزگان، خمیر
۸۳۰۰۷ پایگاه خبری سلام هرمزگان کوزه گر ، علی کوزه گر ، علی ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ http://salamhormozgan.ir فارسی فرهنگی، هنری هرمزگان، بندرعباس
۸۰۰۴۲ دو ماهنامه میراث اکباتان کیانی ، مینا کیانی ، مینا ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ مجله ای فارسی اجتماعی، اقتصادی هرمزگان، بندرعباس
۸۲۰۷۵ دو هفته نامه صبح دریا محمدیان مصمم ، کاظم محمدیان مصمم ، کاظم ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ روزنامه ای فارسی اجتماعی، اقتصادی هرمزگان، بندرعباس
۸۶۱۸۳ پایگاه خبری صبح دریا نیوز محمدیان مصمم ، کاظم محمدیان مصمم ، کاظم ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ http://nedayesobhedarya.ir فارسی اجتماعی، اقتصادی هرمزگان، بندرعباس
۱۸۹۴۹ دو هفته نامه آوای خلیج فارس مرادی شهدادی ، جعفر مرادی شهدادی ، جعفر ۱۳۸۷/۰۳/۲۰ روزنامه ای فارسی سیاسی، فرهنگی هرمزگان، بندرعباس
۷۸۳۵۰ فصلنامه نسیم بادگیر مرداسنگی ، عبدالجلیل مرداسنگی ، عبدالجلیل ۱۳۹۵/۰۶/۰۸ مجله ای فارسی، انگلیسی، عربی فرهنگی، هنری هرمزگان، قشم
۸۲۷۱۷ پایگاه خبری صدای گامبرون مرزی زاده ، داود مرزی زاده ، داود ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ http://sedaygambron.ir فارسی، انگلیسی اجتماعی، هنری هرمزگان، بندرعباس
۷۹۰۵۴ دو هفته نامه آفتاب هرمزگان مسلم زاده ، فرزانه مسلم زاده ، فرزانه ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ روزنامه ای فارسی اجتماعی، فرهنگی هرمزگان، بندرعباس
۸۳۶۴۲ پایگاه خبری میراث هرمزگان آنلاین مسلم زاده ، فرزانه مسلم زاده ، فرزانه ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ http://mirashormozganonline.ir فارسی اجتماعی، سیاسی هرمزگان، بندرعباس
۱۹۱۱۴ هفته نامه آفتاب جنوب مسلم زاده ، فروغ مسلم زاده ، فروغ ۱۳۸۷/۰۳/۲۰ روزنامه ای فارسی سیاسی، فرهنگی هرمزگان، بندرعباس
۸۵۶۶۳ پایگاه خبری آفتاب جنوب ۲۴ مسلم زاده ، فروغ مسلم زاده ، فروغ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ http://aftabjonoub24.ir فارسی اجتماعی، فرهنگی هرمزگان، بندرعباس
۷۵۲۰۷ هفته نامه میراث جرون مسلم زاده ، فروغ مسلم زاده ، فروغ ۱۳۹۴/۰۵/۰۵ روزنامه ای فارسی اجتماعی، فرهنگی هرمزگان، بندرعباس
۸۰۷۵۲ هفته نامه هرمزگان بیدار معین وزیری ، مجتبی معین وزیری ، مجتبی ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ روزنامه ای فارسی اجتماعی، اقتصادی هرمزگان، بندرعباس
۸۵۳۷۹ هفته نامه ابزارهای مقاله نویسی و پژوهش علمی ملکیان ، مجید ملکیان ، مجید ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ http://arvinelm.ir فارسی، انگلیسی حوزه علوم پایه و فنی و مهندسی هرمزگان، بندرعباس
۷۹۰۵۶ دو فصلنامه بوم شناسی منابع آبی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور مرتضوی ، محمد صدیق ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ فارسی حوزه کشاورزی و دامپروری هرمزگان، بندرعباس
۷۳۹۴۲ هفته نامه آوای فروغ موسسه غیر تجاری آوای مهر فروغ بردبار ، امید ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ روزنامه ای فارسی اجتماعی، فرهنگی هرمزگان، بندر لنگه
۱۷۷۹۲ ماهنامه بهارک موسسه غیر تجاری آوای مهر فروغ واحدی سرریگانی ، نوشین ۱۳۸۷/۰۳/۲۰ مجله ای فارسی اجتماعی هرمزگان، بندرعباس
۷۷۸۱۳ ماهنامه مهرآفرینان جنوب موسسه غیر تجاری آوای مهر فروغ اکبری ، معصومه ۱۳۹۵/۰۳/۲۴ روزنامه ای فارسی حوزه علوم انسانی هرمزگان، بندرعباس
۱۷۵۲۲ هفته نامه صدف موسسه غیر تجاری نشرگستران صدف اکبری ، معصومه ۱۳۸۱/۱۱/۲۱ روزنامه ای فارسی اجتماعی، فرهنگی هرمزگان، بندرعباس
۸۳۰۳۰ پایگاه خبری صدف نیوز موسسه غیر تجاری نشرگستران صدف اکبری ، معصومه ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ http://sadafnews.ir فارسی، انگلیسی اجتماعی، فرهنگی هرمزگان، بندرعباس
۸۱۳۲۴ دو فصلنامه جنوب بیدار موسسه مطبوعاتی دریا گستر فروزان دبیری نژاد ، یعقوب ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ روزنامه ای فارسی اجتماعی، فرهنگی هرمزگان، بندرعباس
۸۱۵۳۲ هفته نامه جنوب ایران موسسه ندای مهر هرمزگان کوهی علی ویردی ، سیروان ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ روزنامه ای فارسی اجتماعی، فرهنگی هرمزگان، بندر لنگه
۷۸۵۷۱ پایگاه خبری هرمزگان امروز موسسه ندای مهر هرمزگان بردبار ، امید ۱۳۹۵/۰۷/۱۲ http://hormozganeemrooz.ir | http://hormozgantoday.ir فارسی اجتماعی، ورزشی هرمزگان، بندرعباس
۸۳۳۳۴ فصلنامه نخل طلایی نامداری ، پویا نامداری ، پویا ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ مجله ای فارسی اجتماعی، هنری هرمزگان، بندرعباس
۸۱۸۹۳ ماهنامه کلات سرخ نصوری ، محمد نصوری ، محمد ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ روزنامه ای فارسی اجتماعی، فرهنگی هرمزگان، بندرعباس
۷۴۷۴۶ سالنامه هنرنما معمار نصیری ، اشکان نصیری ، اشکان ۱۳۹۴/۰۲/۱۴ مجله ای فارسی حوزه علوم پایه و فنی و مهندسی هرمزگان، بندرعباس
۷۸۶۹۳ پایگاه خبری خبر هرمزگان نظری ، علی نظری ، علی ۱۳۹۵/۰۸/۰۳ http://khabarhormozgan.ir | http://hnc1.ir فارسی اجتماعی، سیاسی هرمزگان، بندرعباس
۱۹۱۷۳ هفته نامه نگاه روز. نعمتی ، محمد نعمتی ، محمد ۱۳۸۷/۰۳/۲۰ روزنامه ای فارسی اجتماعی، فرهنگی هرمزگان، بندرعباس
۷۴۶۴۲ دو فصلنامه ادبیات روایی نوروزی ، اسدالله نوروزی ، اسدالله ۱۳۹۴/۰۲/۰۷ مجله ای فارسی حوزه زمینه های فرهنگی، هنری و ادبی هرمزگان، بندرعباس
۸۵۹۷۵ ماهنامه اصناف جنوب واحدی ، عبدالوحید واحدی ، عبدالوحید ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ http://asnafjonoub.ir روزنامه ای فارسی اجتماعی، اقتصادی هرمزگان، بندرعباس
۷۶۱۶۹ روزنامه شیر و خط وکیلی ، محمد علی مظاهری ، مهناز ۱۳۹۴/۰۸/۱۸ روزنامه ای فارسی، انگلیسی، عربی اقتصادی، سیاسی هرمزگان، کیش
۸۳۰۰۰ پایگاه خبری واج نیوز هاشمی ، سید مهدی هاشمی ، سید مهدی ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ http://vajnews.ir فارسی اجتماعی، فرهنگی هرمزگان، بندر لنگه
۷۲۲۳۷ هفته نامه مرجان هاشمی پور پتکویی ، اسماعیل هاشمی پور پتکویی ، اسماعیل ۱۳۸۲/۰۴/۱۶ روزنامه ای فارسی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی هرمزگان، بندرعباس