دومین جشنواره رسانه ای ابوذر استان هرمزگان

اصحاب رسانه  استان هرمزگان آثار خود را از طریق فرم زیر را  به دبیرخانه دومین جشنواره رسانه ای ابوذر استان هرمزگان ارسال نمایند.

جشنواره ابوذر (۱۴۰۰)

  • شرکت کنندگان در همه بخشها لینک صفحه را وارد نمایند- نشریات محلی که دارای سایت نیستند نیازی به ارسال لینک ندارند
  • انواع فایل های مجاز : jpg.
    تصویر با پسوند jpg و حداکثر ۱ مگابایت حافظه- نشریات محلی که سایت ندارند از این قسمت عکس صفحه نشریه را وارد نمایند