فراخوان آثار

فراخوان آثار با موضوع توسعه اقتصادی هرمزگان

سازمان بسیج رسانه هرمزگان در نظر دارد از آثار رسانه ای با موضوع توسعه اقتصادی هرمزگان تجلیل نماید . محور ها : اقتصاد دریا محور، ظرفیتهای اقتصادی استان هرمزگان ، صنایع مادر و صنایع وابسته ، اشتغال زایی و بهبود معیشت خانواده ها ،  مناطق آزاد فرصتها و چالشها، هرمزگان …

بیشتر بخوانید »

فراخوان آثار حوزه زن و خانواده و نشر در رسانه ها

سازمان بسیج رسانه همزمان با ایام هفته بسیج، در نظر دارد از آثار تولیدی حوزه زن و خانواده تجلیل نماید. ۱-محورها : نقش زنان و مادران در فرایند آموزش درسی فرزندان در ایام کرونا شیوه ها و راهکارهای حفظ و ارتقای روابط همسران در ایام کرونا مدیریت اقتصادی هزینه های …

بیشتر بخوانید »